Cho thuê căn hộ Saigon Pearl

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Saigon Pearl

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 1 Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ Saigon Pearl

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 2 Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Saigon Pearl

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 3 Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ Saigon Pearl

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Giá cho thuêcập nhật mới. Phòng ngủ: 4 Tình trạng: Cho thuê

Căn hộ cho thuê Saigon Pearl tiện nghi hoàn hảo, nằm mặt tiền số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh vị trí vượt trội ở quận Bình Thạnh sản phẩm tốt.

Bảng giá thuê căn hộ Saigon Pearl

  • Căn hộ 1 phòng ngủ: Duy nhất toà Opal 50m2. Giá từ: 700 – 900 USD/th
  • Căn hộ 2 phòng ngủ: Từ 84m2 – 91m2. Giá từ: 800 – 1000 USD/th
  • Căn hộ 3 phòng ngủ: Có diện tích từ 99m2 – 152m2. Giá từ: 900 – 1500 USD/th
  • Căn hộ 4 phòng ngủ: Từ 143m2 – 206m2. Giá từ: 1200 – 2800 USD/th

Giá thuê căn hộ Saigon Pearl phụ thuộc vào nội thất, diện tích, tầng và view

Q&A Cho thuê căn hộ Saigon Pearl

Giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl từ 750$/tháng

Vị trí dự án Saigon Pearl có địa chị tại số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh.

Chủ đầu tư Saigon Pearl là Vietnam Land SSG LTD