Mặt bằng căn hộ toà Opal dự án Saigon Pearl

Xem thêm: Mặt bằng căn hộ toà Ruby 1