Mặt bằng căn hộ toà Sapphire 1 dự án Saigon Pearl

Xem thêm: Mặt bằng căn hộ toà Sapphire 2