Blog

Tôi yêu gia đình bằng tiếng Nhật

“Tôi yêu gia đình” trong tiếng Nhật được diễn đạt là “watashi wa kazoku wo...

Người viết content gọi là gì

Người sáng tác nội dung là người chuyên tạo ra thông điệp quảng cáo để...

Chụp ảnh tiếng Trung là gì

Chụp ảnh trong tiếng Trung là “拍照” (phiên âm: Pāizhào). Chụp ảnh là quá trình...

Đặt câu với từ công khai

Câu với từ “công khai”: Công khai là hành động chia sẻ những thông tin...

Người hâm mộ tiếng Anh là gì

Người hâm mộ trong tiếng Anh được gọi là “fan” (phiên âm: /fæn/). Thuật ngữ...

Mộc nhĩ tiếng Anh là gì

Mộc nhĩ trong tiếng Anh được gọi là “wood ear” (phiên âm: /wud iə/). Mộc...

Chặt chém tiếng Anh là gì

Chặt chém trong tiếng Anh được gọi là “Rip off” (phiên âm: ‘ripɒf’). Đây là...

Công ty một thành viên tiếng Trung là gì

Công ty một thành viên trong tiếng Trung là “一人有限责任公司” (yīrén zérèn gōngsī), đây là...

Máy khoan tiếng Trung là gì

Máy khoan trong tiếng Trung được gọi là “铳子” với phiên âm là “chòngzi”. Máy...

Mâm cơm tiếng Anh là gì

Mâm cơm trong tiếng Anh được gọi là “tray” (phiên âm: /treɪ/). Mâm cơm là...

0913.756.339