Khởi nghiệp tiếng Hàn là gì

Từ “Khởi nghiệp” trong tiếng Hàn là 창업 (chang-eob). Nó ám chỉ đến những doanh nghiệp ở giai đoạn khởi đầu, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc thời kỳ thành lập doanh nghiệp.

Khởi nghiệp trong tiếng Hàn là 창업 (chang-eob). Khởi nghiệp là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh hay bắt đầu lập nghiệp.

Một số từ vựng liên quan đến 창업하다:

투자자 (tujaja): Nhà đầu tư

자본 (jabon): Vốn

합병 (habbyeong): Sáp nhập

수입 (su-ib): Doanh thu

창업자 (chang-eobja): Người sáng lập

공동 설립자 (gongdong seollibja): Đồng sáng lập

벤처 기업 (bencheo gieob): Nhà đầu tư mạo hiểm

Ví dụ:

그는 취직 대신 창업을 고려하고 있다.

Anh ấy đang định khởi nghiệp thay vì xin việc.

그 회사는 창업 1년 만에 부도가 났다.

Công ty đó đã bị phá sản sau một năm khởi nghiệp.

최근 들어 창업 열기가 뜨겁다.

Dạo gần đây cơn sốt khởi nghiệp đang rất nóng.

그들은 의기투합해 인터넷 쇼핑몰을 창업했다.

Họ đồng tâm hiệp lực sáng lập ra trung tâm mua sắm trên mạng internet.

그 회사는 창업 이래 최대 고비를 맞고 있다.

Công ty đó đang đối mặt cơn khủng hoảng lớn nhất kể từ khi khởi nghiệp.

창업 동아리 신청했어, 난 창업 경험을 익히고 싶거든.

Tôi đã đăng ký câu lạc bộ khởi nghiệp, vì tôi muốn tích lũy kinh nghiệm khởi nghiệp.

Bài viết khởi nghiệp tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339