Part-time education là gì

Part-time education, hay giáo dục bán thời gian, ám chỉ việc học dành cho những người có mong muốn tiếp tục học nhưng gặp khó khăn về thời gian hoặc nguồn lực kinh tế.

Part-time education có nghĩa là giáo dục bán thời gian dành cho những người muốn học tiếp do gián đoạn bởi công việc hoặc nguyên nhân khác, những người khó thực hiện điều tương tự do thiếu thời gian, hạn chế về nguồn lực kinh tế.

Part-time education là gì, sgvĐộ dài của một khóa học sẽ phụ thuộc vào chính đối tượng mong muốn, một khóa part-time education thường sẽ mất khoảng năm năm để hoàn thành.

Trong phương pháp giáo dục part-time education có một sự tương tác lớn giữa các sinh viên và giáo viên, là sự tổng hợp hoàn hảo giữa giáo dục tại trường và giáo dục từ xa.

Mặc dù thời gian giảng dạy part-time education tương đối không nhiều, nhưng sự tương tác giữa sinh viên với sinh viên và phản hồi kịp thời của giáo viên với sinh viên đã làm cho phương pháp học này hiệu quả như cách dạy truyền thống.

Ở nhiều trường Đại học và học viện hỗ trợ cách học này bao gồm toàn bộ phạm vi giáo dục, từ các khóa học Đại học đến quản lý kinh doanh và văn bằng ngôn ngữ.

Ưu điểm part-time education là chi phí phải chăng, linh hoạt về thời gian và kế hoạch làm việc. Do đó, phương pháp này có thể kết hợp việc học với việc kiếm tiền theo nghĩa chân thật nhất của thuật ngữ này.

Part-time education cũng làm cho việc học thú vị và thư giãn, điều đó giúp cho sinh viên học hiệu quả trong môi trường không hề căng thẳng. Đây là những lý do khiến phương pháp giáo dục này ngày càng trở nên phổ biến.

Bài viết part-time education là gì được tổng hợp bởi Canhosaigonpearl.org.

0913.756.339