Người hâm mộ tiếng Anh là gì

Người hâm mộ trong tiếng Anh được gọi là “fan” (phiên âm: /fæn/). Thuật ngữ này chỉ đến một nhóm người chia sẻ cùng sở thích, biểu hiện sự yêu quý, ủng hộ, và dành những tình cảm nồng nhiệt đối với cái gì đó, hoặc đối với những người được gọi chung là thần tượng.

Người hâm mộ tiếng Anh là fan, người hâm mộ có nhiều lứa tuổi và biểu hiện cũng khác nhau, có những fan cuồng tuổi teen và có cả những người hâm mộ có tuổi. Những biểu hiện về sự hâm mộ rất phong phú như gọi tên, xin chữ ký, in ảnh.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến người hâm mộ

Celebrity /səˈlebrəti/: Nhân vật nổi tiếng.

Fan club /ˈfæn klʌb/: Câu lạc bộ nhóm những người hâm mộ.

Tabloid /ˈtæblɔɪd/: Báo lá cải.

Popularity /ˌpɒpjuˈlærəti/: Sự nổi tiếng.

Fame /feɪm/: Danh tiếng.

Idol /ˈaɪdl/: Thần tượng.

Fan meeting /fæn ˈmiːtɪŋ/: Buổi họp mặt người hâm mộ.

Diehard fan /ˈdaɪhɑːrd fæn/: Fan cứng.

Autograph /ˈɔːtəɡrɑːf/: Chữ ký người nổi tiếng.

Scandal /ˈskændl/: Vụ tai tiếng.

Một số ví dụ tiếng Anh liên quan đến người hâm mộ.

A fan club is an organized group of people who all admire the same person.

Fan club là một nhóm người dành sự ngưỡng mộ cho cùng một người nào đó.

His adventure brought him both fame and notoriety.

Hành trình của anh ấy mang lại cho anh cả danh tiếng và tai tiếng.

Fans surged around the car asking for autographs.

Người hâm mộ vây kín chiếc xe để xin chữ kí người nổi tiếng.

Bài viết người hâm mộ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339