Chặt chém tiếng Anh là gì

Chặt chém trong tiếng Anh được gọi là “Rip off” (phiên âm: ‘ripɒf’). Đây là hành động của người bán lợi dụng tình thế của người mua để bán hàng với giá cao hơn giá trị thực. Chặt chém thường xảy ra đặc biệt là đối với khách du lịch nước ngoài hoặc những người hiếm khi đi mua sắm.

Chặt chém tiếng Anh là Rip off, phiên âm là ‘ripɒf. Chặt chém là món hàng hay dịch vụ có giá trị cao hơn so với giá gốc, người bán sẽ tìm mọi cách để thu được càng nhiều tiền từ người mua càng tốt.

Một số mẫu câu tiếng Anh về chủ đề chặt chém.

$200 for that shirt. That’s a complete rip off.

200 đô cho chiếc áo. Đó hoàn toàn là chặt chém.

Don’t eat in the museum restaurant. It’s a rip off.

Đừng ăn ở nhà hàng bảo tàng. Chặt chém đó.

$80 for a cup or coffe. What a rip off.

80 đô cho một tách trà hay cà phê sao. Cắt cổ thật đấy.

Don’t buy this item. That’s a rip off.

Đừng mua cái đó. Chặt chém đó.

Because I didn’t ask my brother, I was ripped off $50.

Vì không hỏi anh trai nên tôi bị chặt chém tận 50 đô.

He was ripped off by taxi again.

Anh ấy lại bị taxi chặt chém nữa rồi.

Sometime when going away I was ripped off.

Thỉnh thoảng khi đi xa tôi cũng bị chặt chém.

Bài viết chặt chém tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339