Trồng lúa tiếng Nhật là gì

Việc trồng lúa trong tiếng Nhật được gọi là 稲作 (いなさく – Inasaku). Quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận qua nhiều bước, bao gồm ngâm ủ giống, gieo hạt giống vào đất đã được cày xới, và cấy mạ mạnh mẽ vào ruộng chính.

Trồng lúa tiếng Nhật là 稲作(いなさく- Inasaku). Sau khi ngâm ủ, người ta có thể gieo thẳng các hạt lúa đã nảy mầm vào ruộng lúa đã được cày, bừa kỹ hoặc qua giai đoạn gieo mạ trên ruộng riêng để cây lúa non có sức phát triển tốt, sau một khoảng thời gian thì nhổ mạ để cấy trong ruộng lúa chính.

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến trồng lúa

水田稲作(すいでんいなさく): Nền nông nghiệp lúa nước

作柄予想 (さくがらよそう): Ước tính thu hoạch

米作 (べいさく): Trồng lúa

Một số ví dụ tiếng Nhật liên quan đến trồng lúa:

1. 農地造成により、以前は不毛の地であったこの地域でも稲作が行われるようになった。

Nouchi zousei ni yori, izen wa fumounochideatta kono chiiki demo inasaku ga okonawa reru you ni natta.

Phát triển đất nông nghiệp đã dẫn đến việc trồng lúa ở vùng đất trước đây xem là cằn cỗi này.

2. そのほかの地区は鶴見川に注ぐ小さな川を中心として複雑にいくつもの谷戸が形成されており、谷戸田と呼ばれる低湿地で稲作が行われていた。

Sono hoka no chiku wa tsurumigawa ni sosogu chiisana kawa o chuushin to shite fukuzatsu ni ikutsu mo no tanido ga keisei sa rete ori, yatoda to yoba reru teishitsuchi de inasaku ga okonawa rete ita.

Ở những khu vực khác, một số thung lũng được hình thành phức tạp xung quanh con sông nhỏ chảy vào sông Tsurumi, và lúa được trồng ở một vùng đất thấp gọi là Yatoda.

3. アジアでは稲作が広く行われ,低地には水田が広がっている。

Ajia dewa inasaku ga hiroku okonawa re, teichi ni wa suiden ga hirogatte iru.

Trồng lúa thì phổ biến ở châu Á và các ruộng lúa nước có nhiều ở các vùng đất thấp.

Bài viết trồng lúa tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339