Trồng tiếng Nhật là gì

Từ “trồng” trong tiếng Nhật là 耕種 (こうしゅ – Koushu). “Trồng” được giải thích là việc “đưa cây giống, thân hoặc rễ cây vào đất để chúng phát triển thành cây hoặc cây trưởng thành”. Nó ám chỉ việc bắt đầu quá trình cây mọc từ gốc, từ việc đặt hạt giống hoặc cây non vào đất để chúng phát triển và nảy mầm.

Trồng tiếng Nhật là 耕種(こうしゅ- Koushu). Trồng là một quá trình cấy giống cây, thường là cho mục đích lâm nghiệp, cải tạo đất hay cảnh quan. Nó khác với việc cấy ghép những cây lớn trong nghề trồng cây, và chiếm chi phí thấp hơn nhưng chậm hơn và phân bổ hạt ít cân bằng hơn.

Trồng cây có thể làm giảm lượng carbon dioxide trong không khí khi chúng lớn lên, trồng cây có thể được sử dụng như một kỹ thuật công nghệ địa lý nhằm loại bỏ CO2 ra khỏi khí quyển.

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến trồng:

種(たね): Hạt; hạt giống

土耕(どこう): Thổ canh

耕具(こうぐ): Những dụng cụ làm nông

水耕(すいこう): Thủy canh

Một số ví dụ tiếng Nhật liên quan đến trồng:

1. 彼らは荒地を開墾し、たくさんの野菜を耕種する。

Karera wa arechi o kaikon shi, takusan no yasai o kou tane suru.

Họ đã trồng rất nhiều rau trên đất khai hoang.

2. 農業は大きく分けると作物を栽培する耕種農業と、動物を飼育する畜産農業に分けられます。

Nougyou wa ookiku wakeru to sakumotsu o saibai suru koushu nougyou to, doubutsu o shiiku suru chikusan nougyou ni wake raremasu.

Nông nghiệp có thể được chia rộng ra thành nông nghiệp trồng trọt (trồng trọt cây trồng) và nông nghiệp chăn nuôi (động vật được lai tạo).

3. 天然性のしいたけ、たけのこ、わさびなどの採取・用材または薪炭材の生産を主な目的とした植物の栽培は耕種農業には該当しませんが、肥料をあげて栽培するようなら耕種農業に当てはまります。

Tennensei no shiitake, take no ko, wasabi nado no saishu youzai matawa shintanzai no seisan o omona mokuteki to shita shokubutsu no saibai wa koushu nougyou ni wa gaitou shimasenga, hiryou o agete saibai suru younara koushu nougyou ni atehamarimasu.

Việc trồng các loại cây có mục đích chính là thu hái và sản xuất nấm đông cô tự nhiên, măng, mù tạt, … hoặc để sản xuất than củi không được áp dụng cho nông nghiệp trồng trọt, nhưng có thể áp dụng cho nông nghiệp trồng trọt nếu được trồng bằng phân bón …

Bài viết trồng tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339