Gdp tăng trưởng âm là gì

Sự suy giảm GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) là hiện tượng giảm giá trị doanh thu hoặc thu nhập của doanh nghiệp, hoặc chỉ sự thu hẹp trong nền kinh tế của một quốc gia. Điều này thường được phản ánh qua việc giảm tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) trong một quý của năm cụ thể.

GDP tăng trưởng âm sẽ phản ánh xu hướng hay suy giảm của nền kinh tế so với cùng kỳ năm trước.

Cách tính này phù hợp với các nước có mức độ biến động GDP hàng quý ở mức cao (khi đó số liệu tăng trưởng GDP hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ theo năm sẽ ở mức cao, không phản ánh đúng bản chất tăng trưởng của nền kinh tế).

Việc đánh giá mức độ suy giảm kinh tế cần được xem xét trên cùng một hệ quy chiếu (so với quý trước đó hoặc so với cùng kỳ năm trước).

GDP Tăng trưởng âm là sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế diễn ra trong hơn một vài tháng. Nó có thể nhìn thấy trong sản xuất công nghiệp, việc làm, thu nhập thực tế và thương mại bán lẻ.

Tuy GDP tăng trưởng âm không đạt đến mức độ nghiêm trọng như suy thoái, nhưng vẫn liên quan đến sự gia tăng thất nghiệp và một nền kinh tế đang hoạt động dưới mức tiềm năng của nó.

Việc sử dụng các số liệu GDP trong các báo cáo, phân tích cần phải được nêu rõ về bản chất (tăng trưởng âm so với cùng kỳ hoặc so với quý trước) để người đọc nắm bắt được vấn đề, tránh hiểu sai về tăng trưởng âm GDP.

Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách, cơ quan báo chí truyền thông cần thận trọng khi sử dụng các số liệu trên để đánh giá, so sánh tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia, và nên so sánh trên cùng hệ quy chiếu.

Bài viết GDP tăng trưởng âm là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339