Học sinh tiểu học tiếng Anh là gì

Học sinh tiểu học trong tiếng Anh được gọi là ‘primary school student’. Đây là những đứa trẻ từ 6 đến 11 tuổi, ở độ tuổi của sự trong trẻo, ngây thơ, và hồn nhiên. Họ thường hiếu kỳ, năng động và tràn đầy hoạt bát.

Học sinh tiểu học tiếng Anh là primary school student. Học sinh tiểu học là trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi lứa tuổi bắt đầu đến trường học hỏi những điều mới mẻ. Ở lứa tuổi này những đứa trẻ mang trong mình những sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, có tinh thần học hỏi và tính hiếu kỳ rất cao.

Trong tương lai để đạt một trình độ nhất định những học sinh tiểu học sẽ phải trải qua quá trình trao dồi những kỹ năng cần thiết với lượng kiến thức vừa đủ để trang bị hành trang vào trường có cấp lớn hơn.

Từ vựng tiếng Anh về học sinh tiểu học.

Classroom /ˈklɑːs.ruːm/: Phòng học.

Desk /desk/: Bàn học.

Blackboard /ˈblæk.bɔːd/: Bảng đen.SGV, Học sinh tiểu học tiếng Anh là gì

Whiteboard /ˈwaɪt.bɔːd/: Bảng trắng.

Chalk /tʃɔːk/: Phấn.

Marker /ˈmɑː.kər/: Bút viết bảng.

Pen /pen/: Bút.

Pencil /ˈpen.səl/: Bút chì.

To spell: Đánh vần.

Perfect /ˈpɜː.fekt/: Lớp trưởng.

Register /ˈredʒ.ɪ.stər/: Sổ điểm danh.

Assembly /əˈsem.bli/: Chào cờ.

Question /ˈkwes.tʃən/: Câu hỏi.

Answer /ˈɑːn.sər/: Trả lời.

Error /ˈer.ər/: Lỗi sai.

Right /raɪt/: Đúng.

Strong /strɒŋ/: Sai.

Mẫu câu tiếng Anh về học sinh tiểu học.

Elementary students include health services, primary education.

Học sinh tiểu học bao gồm dịch vụ y tế, giáo dục tiểu học.

More than half of primary students do not enter secondary schools, and only one-half of them complete secondary schooling.

Trên một nửa học sinh tiểu học không học lên trung học, và chỉ một nửa số còn lại tốt.

Ministry of Education and Ministry of Health released guidelines to improve tobacco control in schools in June 2011, indoor and outdoor areas of kindergartens, primary, secondary schools smoke .

Bộ Giáo dục và Bộ Y tế đã đưa ra những chỉ đạo nhằm cải thiện tình hình hút thuốc lá trong trường học, hút thuốc lá các khu vực trong và ngoài trời nhà trẻ, trường tiểu học, trung học.

Bài viết học sinh tiểu học tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhosaigonpearl.org.

0913.756.339