Nhập học tiếng Hàn là gì

Học tiếng Hàn bắt đầu với việc 입학하다 (ibhaghada). Trước khi bắt đầu năm học mới tại trường, học sinh và sinh viên sẽ thực hiện các thủ tục nhập học.

Nhập học tiếng Hàn là 입학하다 (ibhaghada). Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển vào ngôi trường mà mình đã ứng tuyển, học sinh, sinh viên phải tiến hành hoàn tất các thủ tục nhập học trước khi chính thức vào học.

Những từ vựng tiếng Hàn liên quan đến nhập học.

학교에 들어가다 (haggyoe deul-eogada): Nhập học.

입학 시험 (ibhag siheom): Cuộc thi tuyển sinh.

입학날 (ibhagnal): Ngày nhập học.

입학 원서 (ibhag wonseo): Hồ sơ nhập học.

입학률 (ibhaglyul): Tỷ lệ nhập học.

입학식 (ibhagsig): Lễ nhập học.

신입생 (sin-ibsaeng): Tân sinh viên.

입학생 (ibhagsaeng): Học sinh nhập học.

환영하다 (hwan-yeonghada): Chào đón.

대학입시 (daehag-ibsi): Kỳ thi tuyển sinh.

모집하다 (mojibhada): Tuyển sinh.

졸업하다 (jol-eobhada): Tốt nghiệp.

학기 (haggi): Học kỳ.

함격 (hamgyeog): Thi đỗ.

불합격 (bulhabgyeog): Thi trượt.

학비 (hagbi): Học phí.

학기초 (haggicho đầu): Học kì.

기숙사비 (gisugsabi): Tiền ký túc xá.

장학금 (janghaggeum): Học bổng.

학생을 선발하다 (hagsaeng-eul seonbalhada): Tuyển sinh.

등록금 (deungloggeum): Tiền làm thủ tục nhập học.

신입생 환영회 (sin-ibsaeng hwan-yeonghoe): Lễ đón tân sinh viên.

Bài viết nhập học tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339