Kết hôn tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, ‘kết hôn’ được gọi là ‘get married’, được phiên âm là ‘get ˈmer.id’. Kết hôn là quá trình nam và nữ thiết lập mối quan hệ vợ chồng khi tuân theo các điều kiện và thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật.

Kết hôn tiếng Anh là get married, phiên âm là get ˈmer.id. Khi quyết định kết hôn, hai bên nam nữ phải đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền thì việc kết hôn đó mới được công nhận là hợp pháp và phát sinh quan hệ vợ chồng trước pháp luật.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến kết hôn.

Spouse /spaʊs/: Vợ, chồng.

Newly wed /ˈnuː.li wed/: Mới cưới.

Anniversary /æn.əˈvɝː.sɚ.i/: Lễ kỷ niệm.

Wedding dress /ˈwed.ɪŋ dress/: Áo cưới.

Honeymoon /ˈhʌn.i.muːn/: Tuần trăng mật.

Exchange rings /ɪksˈtʃeɪndʒ rɪŋs/: Trao nhẫn cưới.

Live together /lɪv təˈɡeð.ɚ/: Sống cùng nhau.

Conducting wedding /kənˈdʌktɪŋ ˈwed.ɪŋ/: Tiến hành hôn lễ.

Arrange wedding /əˈreɪndʒ ˈwed.ɪŋ/: Chuẩn bị lễ cưới.

Church wedding /tʃɝːtʃ ˈwed.ɪŋ/: Nhà thờ tổ chức lễ cưới.

Một số lời chúc đám cưới bằng tiếng Anh.SGV, Kết hôn tiếng Anh là gì

Congratulations on your engagement, I hope you will both be happy together.

Chúc mừng lễ đính hôn của hai bạn, tôi hy vọng hai bạn hạnh phúc bên nhau.

Congratulations to the bride and groom on their happy union.

Chúc mừng cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại.

Wishing you all the health and happiness in the marriage ceremony.

Chúc bạn sức khoẻ và hạnh phúc ngập tràn trong lễ kết hôn.

Let good luck and understanding stay with your forever, congratulations.

Hãy để may mắn và thấu hiểu luôn bên các bạn, xin chúc mừng.

Best wishes from us both on your engagement, we hope you will have everything you wish for in life together.

Chúng tôi chúc mừng hai bạn nhân ngày đám cưới, hy vọng rằng hai bạn sẽ đạt được những gì hằng mong muốn trong cuộc sống hôn nhân này.

Bài viết kết hôn tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhosaigonpearl.org.

0913.756.339